Online stretnutie slovenských a českých zákazníkov 2021

 

24.-25.november 2021
Online

 

 

Online stretnutie slovenských a českých zákazníkov 2021

Online stretnutie slovenských a českých zákazníkov 2021

Pozývame vás na odborné stretnutie OMICRON s prezentáciami a školiacimi blokmi k témam sekundárnych skúšok, uvádzania rozvodní do prevádzky, bezpečného skúšania ochrán pri pripojení na sieť ako aj predstavenie nových trendov v oblasti sekundárnych a vybraných primárnych skúšok. Stretnutie bude prebiehať cez webex a bude interaktívne - môžete sa pýtať, diskutovať alebo priniesť aj vaše skúsenosti z praxe.

Rezervujte si vo svojom kalendári termín 24.-25.novembra 2021 a prevedieme vás počas doobedí (9,00-13,00) novým školiacim strediskom v Rakúsku - kde sme pre vás pripravili reálne skúšky a expertov na diskusiu o aplikáciách riešení OMICRON. Novinkami a programom vás prevedieme v slovenskom a českom jazyku a ukážky meraní a vybrané technické prezentácie budeme tlmočiť z angličtiny. 

Uvidíme sa na konci novembra, Barbora Bachratá a Pavel Andrle.


Program:

24.11.2021 – streda (9:00-13:00)

Novinky v oblasti sekundárnej techniky a systémových skúšok ochrán s RelaySimTest (RST)

09:00 - 09:15    Privítanie, predstavenie expertov a programu
09:15 - 09:30    Nové zariadenia a príslušenstvo v oblasti sekundárnej techniky s diskusiou
prestávka
09:50 - 10:35    Výhody systémových skúšok ochrán a predstavenie princípov a výhod RST- prezentácia a priestor na otázky
10:35 - 11:15    Ukážka skúšok rozdielových ochrán liniek s RST
prestávka
11:30 - 12:15    Praktické predvedenie skúšok rozdielových ochrán s funkciou postupnej vlny (travelling wave) s použitím RST a TWX1
12:15 - 13:00    Predstavenie ďalších aplikácií RST a priestor na otázky a diskusiu

Spolu s OMICRON tímom - Benjamin Mößlang


25.11.2021 – štvrtok (9:00-13:00)
Novinky v oblasti primárnej techniky a príklady diagnostiky vypínačov s CIBANO 500

09:00 - 09:10     Privítanie, predstavenie expertov a programu 
09:10 - 09:30     Nové zariadenia a príslušenstvo v oblasti primárnej techniky a otázky k téme
09:30 - 10:15     Možnosti a výhody testovania „3 v 1“, s použitím skúšobného setu CIBANO 500
prestávka
10:30 – 11:30    Ukážka testov na VN vypínači - ukážka skúšobnej zostavy a príkladov z praxe (použitie CIBANO 500 Advanced test set)
prestávka
11:50- 12:30     Ukážka diagnostiky na ďalšom vypínači a predstavenie softvérových možností a „knižnice“ vzorov skúšok pre diagnostiku vypínačov –ako si zjednodušiť skúšky
12:30 – 13:00    Priestor na otázky a diskusiu

Spolu s OMICRON tímom - Stefan Achberger

 

Vítame vás pri registrácii na online stretnutie slovenských a českých OMICRON zákazníkov.